✅® Adiestramiento y Educación Canina Online | Single Track ENSINISTRAMENT I EDUCACIÓ CANINACURS ONLINE – Single Track

ENSINISTRAMENT I EDUCACIÓ CANINA
CURS ONLINE

Adaptació a la Qualificació professional homologada / 380 hores
Edició Online

A partir d' Octubre de 2019, reserva la teva plaça.


Adaptació a la Qualificació professional homologada

 • Denominació: Ensinistrament de base i educació canina.
 • Codi: SEAD0412.
 • Familia professional: Seguretat i Medi Ambient.
 • Àrea professional: Seguretat i prevenció.
 • Nivell de qualificació professional: 2
 • Qualificació professional de referència: SEA531_2 Ensinistrament de base i educació canina (RD1037/2011, de 15 de juliol de 2011).
 • Duració: 380 horas
 • EDICIÓ ONLINE
 • Inici en el módul 1

 

 

 

     

 

     

 

 
 

 

ENSINISTRAMENT DE BASE

En aquest primer mòdul aprendrem com ha evolucionat el gos, quines són les seves etapes del desenvolupament especialment la importància del període de socialització, com perceben el món a través dels sentits, el llenguatge caní, com hem de comunicar-nos amb el nostre gos, les races, la conducta, l’aprenentatge, el benestar …

 

MODIFICACIÓ DE CONDUCTA

En aquest mòdul estudiarem els principals problemes de conducta en gossos (agressivitat, por, ansietat per separació, conductes destructives, lladruc excessiu, falta de conducta higiènica, conductes compulsives, estrès …), així com valorar aquestes conductes i pla de modificació de conducta que s’apliqués i el tracte al propietari.

 

HIGIENE I CURES

El tercer mòdul sobre l’alimentació i nutrició, cures higièniques (raspallat, bany, ungles, ulls, boca i nas) condicions d’allotjament en residències i centres d’acolliment, control sanitari (paràsits interns i externs, vacunació, normativa i registre documental depenent de si és un gos potencialment perillós o no, …
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRIMERS AUXILIS

En aquest mòdul abordarem la morfologia i la fisiologia del gos, com realitzar una valoració inicial i secundària, tècniques de reanimació cardiopulmonar, desobstruccions, cops de calor, reaccionis al·lèrgies, ferides i que tècniques de primers auxili

 

PRÀCTIQUES

Les pràctiques consistiran a ensenyar al gos exercicis d’obediència bàsica, realitzar un circuit, el cobrament, així com pràctiques de clicker. També portarem a la pràctica programes de modificació de conducta, com poden ser: agressivitat, por, ansietat per separació, conductes destructives …

 

MÒDUL PROFESSIONAL

Aquest últim mòdul es tracta d’un mòdul professional el qual es desenvoluparà fora del centre i que consisteix a posar en pràctica els coneixements adquirits en tots els mòduls formatius. El lloc on es realitzaran serà un centre d’acolliment d’animals que nosaltres facilitarem a tots els alumnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Requisits

Per a accedir a la formació dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat dels nivells de qualificació professional nivell 2 els alumnes hauran de complir algun dels requisits següents (artícles 5.5.c i 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de gener):

 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria

Objectius

Ensinistrar al gos amb tècniques d’aprenentatge i modificar conductes no desitjades per a aconseguir la convivència social, concorde al requerit pel seu amo i/o persona responsable, així com, realitzar cures higièniques i prestar primers auxilis a aquest, tenint en compte els riscos laborals i el benestar animal.

Ocupations and related jobs

 • Ensinistrador de gossos
 • Ensinistrador – educador caní.
 • Auxiliar de centres d’adopció de gossos.
 • Auxiliar de gosseres.
 • Auxiliar de botigues de venda de gossos.
 • Auxiliar de residències canines.

DOCUMENTACIÓ OBTINGUDA AL FINALITZAR EL CURS

Aquests són els títols i certificats que obtindrà l’alumne en acabar el curs

 • Carnet de la ANACP
 • Diploma de la ANACP
 • Diploma de Assistència Single Track
 • Certificat Acadèmic

(Click per ampliar la imatge)

Carnet de la ANACP Diploma de la ANACP Diploma de Asistencia Single Track Centificado Académico

(Español) Módulo 1 – Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros

(Español)

Código: MF1741_2 Duración del módulo: 150 horas

 • Comportamiento social y bases morfológicas de conducta en el perro.
  • Origen y evolución; la domesticación.
  • Organización social: el territorio.
  • Orden social.
  • Etapas del desarrollo en el perro: socialización.
   • Vínculo humano-perro.
   • Comunicación:
    • Lenguaje corporal.
    • Vocalización.
    • Utilización del olfato.
  • Etnología: origen de las razas caninas.
  • Morfología: Parámetros para la identificación y clasificación de las razas caninas.
  • Aptitudes caninas: identificación de comportamientos relevantes y específicos para los perros de trabajo y compañía.
 • Selección del perro para utilidad.
  • Métodos para la selección del cachorro.
  • Métodos para la selección del perro joven o adulto.
  • Identificación de conductas no deseadas en el perro.
 • Factores básicos modificadores de la conducta del perro y principios para su modificación a través del aprendizaje.
  • Biología de la conducta.
  • Genética de la conducta.
  • Ecología de la conducta.
  • Los sentidos del perro y su influencia en la conducta.
  • Aprendizaje no asociativo: habituación y sensibilización.
  • Aprendizaje asociativo: condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental.
  • Aprendizaje social.
  • Especializaciones adaptativas del aprendizaje.
  • Cognición animal: percepción, memoria y comunicación.
  • Motivación, emoción, inteligencia, e instinto.
  • Programas básicos de obediencia, control, y desarrollo de habilidades y superación de obstáculos en el perro. Cuaderno o informes de seguimiento del proceso.
 • Seguridad y autoprotección en el adiestramiento básico y manejo de perros.
  • El material de trabajo.
  • Condiciones del entorno e infraestructuras para el adiestramiento.
  • Técnicas de manipulación y manejo del perro.
  • Interacción del perro con extraños y otros animales.
 • El bienestar en el perro:
  • Leyes y normativas sobre protección animal de aplicación.
  • Bienestar y enriquecimiento ambiental.
  • Enriquecimiento ambiental en perros.
  • Manifestaciones de la falta de bienestar en el perro.

UNIDAD FORMATIVA 2

Adiestramiento base en conducción y sorteo de obstáculos con y/o sin uso de correa. Código: UF2736.

Temario de la unidad formativa 2

 • Técnicas básicas para el control y adiestramiento en obediencia del perro:
  • Tipos y utilización del material para adiestramiento básico.
  • Utilización del lenguaje corporal y verbal en la ejecución de los ejercicios.
  • Programación del desarrollo de los ejercicios de obediencia básica, y sus correcciones:
   • Marcha al lado.
   • Marcha al lado con cambios de dirección y de velocidad.
   • Posición de sentado.
   • Posición de tumbado.
   • Adopción de diferentes posiciones, previa orden verbal.
   • Cobro y recuperación de objetos.
  • Aplicación de los diferentes ejercicios básicos de adiestramiento.
  • Control de impulsos en el perro, para la adecuación de su comportamiento en el entorno urbano.
   • Confección de la documentación de registro, sobre la evolución del proceso de adiestramiento del perro.
 • Proceso de modificación de la conducta del perro, para su control sin el uso de la correa.
  • Programación del desarrollo de los ejercicios de obediencia básica con el perro libre:
   • Marcha al lado.
   • Marcha al lado con cambios de dirección y de velocidad.
   • Posición de sentado.
   • Posición de tumbado.
   • Adopción de diferentes posiciones, previa orden verbal, a distancia.
   • Permanencia en las diferentes posiciones bajo la influencia de distracciones.
   • Acudir a la orden de llamada.
   • Cobro y recuperación de objetos.
   • Aplicación de los ejercicios sin el control de la correa ante diferentes distracciones, para la adecuación del comportamiento del perro en diferentes entornos.
   • Normas de seguridad para el manejo del perro en los diferentes entornos de prácticas
  • Técnicas básicas para el control y adiestramiento del perro en el desarrollo de agilidad, mediante el sorteo de obstáculos:
   • Programación del proceso de adiestramiento, y adecuación de la pista de obstáculos, para desarrollar las habilidades de agilidad en el perro.
    • Habituación a superficies en diferentes alturas y con diferentes texturas
    • Superación obstáculos verticales a diferentes alturas
    • Superación de obstáculos horizontales
    • Evolución en superficies inestables
    • Utilización del lenguaje corporal y verbal durante en las maniobras sobre obstáculos.
    • Aplicación de los ejercicios básicos de agilidad a diferentes entornos y situaciones.
    • Normas de seguridad para el manejo del perro en los ejercicios de superación de obstáculos.

(Español) Módulo 2 – Modificación de conductas no deseadas en perros

(Español)

Código: MF1742_2 Duración del módulo: 90 horas

 • Valoración de conductas no deseadas, susceptibles de corrección.
  • Interpretación del lenguaje corporal en el perro.
  • Reconocimiento de una conducta como no deseada.
  • Técnicas de evaluación de conductas no deseadas. Factores de influencia, adquisición de información:
   • Propietario.
   • Animal.
   • Ambiente donde vive y régimen diario.
   • Relaciones.
   • Reacciones frente a personas/animales.
   • Adiestramiento.
   • Respuesta a la manipulación.
   • Vivencias anteriores, etc.
  • Reconocimiento de conductas no deseadas generadas por una patología de la salud.
   • Comportamientos repetitivos.
   • Automutilación/lamido excesivo.
   • Evacuación inapropiada etc.
  • Identificación de factores abióticos/bióticos (relación interespecífica o intraespacífica) que provoquen conductas no deseadas.
  • Identificación del motivo de la conducta no deseada.
  • Métodos de eliminación de conductas no deseadas.
  • Identificación del tipo de agresión y su tratamiento correspondiente.
  • Medidas de autoprotección y bienestar animal.
  • Informes de progresión, cuaderno de seguimiento.
 • Valoración de conductas no deseadas, relacionadas con la emotividad.
  • Aplicación de técnicas de modificación de conductas no deseadas, en relación con la emotividad del perro, basada en:
   • Formación de la persona responsable.
   • Modificación del ambiente.
   • Modificación conductual del animal.
  • Identificación de síntomas que pueden generar al perro una conducta no deseada como:
   • Micciones y heces.
   • Ansiedad.
   • Ladrido excesivo.
   • Destrucción de objetos.
   • Problemas de sociabilidad.
  • Detección de patologías que puedan generar una conducta agresiva con el fin de su valoración por un facultativo:
   • Dolores.
   • Procesos infecciosos.
   • Alteraciones en el ciclo estral de la perra
   • Alteraciones del sistema nervioso etc.
  • Reconocimiento de causas que puedan generar estrés y desembocar en una conducta no deseada, (ausencia del dueño, nuevo miembro familiar, aburrimiento.)
  • Programación de desensibilización.
  • Valoración de la actitud del dueño en relación con las conductas no deseadas del perro.
  • Asesoramiento al dueño del perro en relación con las posibles actuaciones tendentes a mejorar las conductas no deseadas.
  • Establecimiento de un plan de modificación de conducta, para fijar pautas de actuación y elaborar un informe de progresión.
 • Modificación de conductas agresivas y /o depredadoras. Legislación y normativa de aplicación.
  • Técnicas de modificación de conductas agresivas sin que afecte al bienestar del animal.
  • Razas consideradas potencialmente peligrosas tanto por su raza como por su morfología.
  • Normativa sobre tenencia de perros potencialmente peligrosos.
  • Medidas tendentes a realizar los trabajos de modificación de conductas agresivas con la máxima seguridad, tanto para personas como para animales.
  • Programación de un régimen de entrenamiento dependiendo del perro, tipo de conducta y dueño, para solucionar un problema de conducta.
  • Valoración del entorno.
  • Jerarquía.
  • Determinación de las acciones a realizar en el entorno familiar para mejorar la conducta del perro.
  • Anticipación a la conducta no deseada.
  • Evaluación del trabajo del dueño/responsable en función de los avances.
  • Ajuste de las tareas en función del progreso.
  • Informe de progresión

(Español) Módulo 3 – Cuidados higiénicos aplicados a perros

(Español)

Código: MF1743_2 Duración del módulo: 40 horas

 • Metodología y control de la alimentación y nutrición en el perro.
  • Preparación del tipo de alimentación según:
   • Valor alimenticio, porcentaje de nutrientes proteínas, carbohidratos, grasa, etc.
   • Necesidades energéticas dependiendo de: raza, sexo, edad, actividad física, estado fisiológico, gestación, vejez, crecimiento.
   • Estado salud: piensos medicados
  • Presentación: secos, húmedos, semi-secos
  • Almacenamiento: según caducidad, necesidades, temperatura, humedad, condiciones higiénicas.
  • Descripción y tipos de utensilios utilizados en alimentación: comederos y bebederos.
  • Identificación de trastornos alimenticios.
   • Causas: stress, problemas digestión y/o absorción, enfermedades parasitarias, infecciosas, problemas hormonales, fisiológicas, gestación, lactancia…
   • Síntomas: aumento y/o disminución apetito, variaciones aspecto, peso, pelaje, actitud, actividad física, concentración, comportamientos anormales, picor…
  • Valoración de complementos alimenticios: condroprotectores, oligoelementos, vitaminas, protectores hepáticos y renales.
  • Administración Lactancia artificial: utilización sustitutos comerciales, métodos administración, dosificación: número tomas y cantidad en función tamaño y edad cachorro.
  • Apreciación visual del estado de peso del perro.
  • Realización de un Control en alimentación, pesaje y medidas.
 • Alojamiento y transporte.
  • Determinación condiciones de transporte. Normativa.
  • Tipos y características según medidas del perro y seguridad: remolques y trasportines.
  • Pautas bienestar y seguridad vial: altos establecidos, hidratación animal, medicaciones, mareo, condiciones higiénicas.
   • Establecimiento de zonas alojamiento.
   • Elección del emplazamiento.
   • Localización.
   • Orientación.
   • Tipos de perreras. Elección del suelo
  • Condiciones mínimas de alojamiento: tamaño, materiales utilizados, condiciones ambientales, temperatura y ventilación, sistema de eliminación de purines.
  • Condiciones especiales en habitáculos, maternidad, lactancia y cuarentenas.
  • Aislamiento y control exhaustivo.
  • Condiciones ambientales y sanitarias.
  • Elaboración programa D.D.D.
  • Pautas limpieza y desinfección
  • Habitáculos anexos para limpieza y mantenimiento, control y conocimiento de los productos utilizados, así como el establecimiento de medidas de prevención de riesgos laborales.
 • Cuidados higiénicos, control sanitario y estimulación en el perro.
  • Material básico de higiene.
   • Cepillado: tipos de cepillos según pelaje y necesidad, periodicidad y observación en manto de presencia de parásitos, alopecias, escamas, grasa. Uso de corta nudos.
   • El baño: productos, frecuencia y procedimiento.
   • Lavado: tipos de champús, desinfectantes, hipo alergénicos, antiparasitarios
   • Pautas lavado y secado animal.
   • Cortaúñas: realización e inspección de las uñas y de las almohadillas.
  • Limpieza e inspección de:
   • Ojos: aspecto de las legañas, conjuntiva.
   • Oídos: presencia de cera y olores.
   • Boca: presencia de úlceras, gingivitis, estado de la dentadura.
   • Nariz: control secreciones, heridas.
  • Normas de prevención de riesgos laborales.
  • Zonas habilitadas para la realización de cuidados higiénico-estéticos.
  • Utilización medidas seguridad: bozales, correas, etc.
  • Desinfección del material.
  • Gestión de residuos generados en las instalaciones.
  • El perro: control sanitario.
  • Documentos oficiales:
   • Pasaporte y cartillas de vacunación.
   • Pautas de cumplimentación.
  • Valoración de posibles suplementos nutricionales.
   • Examen deficiencias nutricionales.
   • Suplementos en dieta, cambio de tipo y/o cantidad de pienso o suplementos adicionales, complejos vitamínicos, condroprotectores.
  • Detección de posibles parásitos.
   • Externos: pulgas, piojos, garrapatas, mosquitos, ácaros de la sarna. Descripción de los síntomas: picores, heridas, anemia, contagio enfermedades. Tratamientos insecticidas: Tipos, pautas y presentaciones: champú, espray, pipetas.
   • Internos: Nematodos, cestodos, protozoos. Descripción de los síntomas: pérdida peso, alteración de la consistencia de heces y presencia de parásitos en las mismas. Tratamiento: Tipos y pautas.
   • Elaboración programa de desparasitación.
  • La estimulación en el perro.
   • Estimulación temprana del cachorro.
   • Enriquecimiento ambiental.
   • Socialización.
   • Creación de estímulos a los que someter.
   • Desensibilación.
   • Desarrollo de un programa de entrenamiento físico del animal.
   • Normativa sobre perros peligrosos, tanto a nivel estatal como a nivel CCAA.
   • Descripción razas tipificadas como perros peligrosos.
   • Características de los perros tipificados como peligrosos.
   • Normativa sobre la circulación de perros por espacios públicos, a nivel estatal, CCAA. Y ordenanzas municipales.
 • Normativa y registro documental para tenencia de perros.
  • Normativa existente y documentación necesaria en la posesión de un perro, dependiendo tanto de su catalogación como tipo de actividad: perros de compañía, peligrosos, seguridad.
  • Normativa sobre transporte al extranjero.
   • Medio de transporte utilizado.
   • Pasaporte.
   • Consulta facultativa.
   • Requisitos específicos, según país.
  • Elaboración de un fichero de seguimiento del perro en lo relacionado con:
   • Proceso de instrucción.
   • Seguimiento sanitario.
   • Incidentes relacionados con la conducta.
   • Documentación requerida a los dueños de perros potencialmente peligrosos.

(Español) Módulo 4 – Primeros auxilios aplicados a perros

(Español)

Código: MF1744_2 Duración del módulo: 60 hora

 • Morfología y fisiología del perro. Actuación en primeros auxilios.
 • Regiones corporales del perro.
 • Aparato locomotor: huesos, músculos, tendones.
 • Aparato respiratorio: órganos.
 • Aparato digestivo: órganos principales.
 • El sistema endocrino y nervioso.
 • El sistema cardiovascular.
 • El sistema genitourinario.
 • Constantes vitales en condiciones normales.
 • Adopción de medidas de autoprotección e higiene.
 • Realización de un diagnóstico del estado del perro.
 • Valoración inicial.
  • Estado de consciencia.
  • Respiración.
  • Sistema cardiovascular.
 • Valoración secundaria.
   • Hemorragias.
   • Temperatura corporal.
   • Sistema nervioso.
   • Fracturas.
 • Material de primeros auxilios: Tipos y manejo.
 • Material de limpieza y desinfección.
 • Manejo del perro.
 • Administración de medicamentos.
 • Técnicas de inmovilización.
 • Traslado, normativa.
 • Bienestar animal, normativa.
 • Técnicas de R.C.P. ó Soporte vital básico.
  • Técnicas y material de reanimación cardiopulmonar.
  • Desobstrucción vía aérea.
  • Exploración y limpieza de cavidad bucal.
   • Técnicas para restablecer ventilación.
    • Técnica boca nariz.
    • Técnicas intubación.
    • Manejo del instrumental RCP.
  • Técnicas para restablecer circulación.
  • Masaje cardiaco; posición, realización y frecuencia.
 • Identificación y actuación ante golpes de calor, reacciones alérgicas, mordeduras y urgencias digestivas.
  • Golpe de calor
   • Síntomas. Factores predisponentes. Signos fisiológicos
   • Actuación: disminución temperatura corporal, control funciones vitales.
   • Reacciones alérgicas:
    • Causas: plantas irritantes, picaduras de insectos.
    • Tipos y síntomas: reacciones locales o generalizadas.
    • Actuaciones: limpieza, medicación, valoración constantes en función de localización reacción alérgica.
   • Mordeduras animales venenosos:
    • Identificación animales productores.
    • Síntomas representativos.
    • Técnicas de actuación.
   • Urgencias digestivas:
    • Identificación síntomas y gravedad, procedimiento Torsión-dilatación
   • Actuación.
   • Intoxicaciones y tipos: raticida, herbicida, plantas, corrosivos y síntomas.
    • Productos eméticos:
    • Tratamiento.
 • Procedimiento ante convulsiones y heridas.
  • Convulsiones
   • Descripción crisis convulsiva.
   • Control lesiones: sujeción, medicación.
   • Control constantes vitales.
  • Heridas
   • Clasificación y gravedad: Abiertas, cerradas, laceraciones, abrasiones, por objetos punzantes.
   • Técnicas de limpieza y desinfección.
   • Técnicas de hemostasia.
   • Tratamiento de accidentes por objetos punzantes: Antitoxina tetánica.
   • Tratamiento de heridas infectadas.
   • Técnicas de drenaje. Exposición de tejidos.
   • Técnicas de sutura y material utilizado.
   • Técnicas vendaje: control hemostasia, fracturas.

(Español) Módulo de prácticas profesionales no laborales de adiestramiento de base y educación canina

(Español)

Código: MF1744_2 Duración del módulo: 40 horas
Se realizan en un centro de acogida de la provincia de Barcelona

 • Ejecución de programas básicos de obediencia, control y desarrollo de habilidades en el perro.
  • El material de trabajo.
  • Condiciones del entorno e infraestructuras para el adiestramiento.
  • Técnicas de manipulación y manejo del perro.
  • Técnicas para el desarrollo de ejercicios básicos.
  • Procedimientos y reglas establecidas en el centro para el adiestramiento.
  • Leyes y normativas sobre protección animal de aplicación.
 • Condiciones higiénico-sanitarias de los espacios para alojamiento y transporte de los perros.
  • Zonas alojamiento. Condiciones higiénico – sanitarias: limpieza y desinfección, temperatura y ventilación, sistema de eliminación de purines.
  • Condiciones especiales en habitáculos, maternidad, lactancia y cuarentenas.
  • Aislamiento y control exhaustivo.
  • Elementos de transporte. Tipos y características. Condiciones ambientales mínimas para garantizar el bienestar animal.
  • Pautas limpieza y desinfección
  • Productos utilizados para mantenimiento y limpieza de alojamientos y elementos de transporte.
  • Medidas de prevención de riesgos laborales en el mantenimiento y limpieza de alojamientos y elementos de transporte para perros.
 • Integración y comunicación en el centro de trabajo.
  • Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
  • Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
  • Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
  • Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
  • Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
  • Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
  • Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente.

Què és una qualificació professional?

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i la formació professional la defineix com el Conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres tipus de formació i a través de l’experiència laboral.

Què és una competència professional?

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i la formació professional defineix la competència professional com El conjunt de coneixements i capacitats que permetin l’exercici de l’activitat professional conforme a les exigències de la producció i l’ocupació..
La competència professional comprèn un conjunt de capacitats de diferent naturalesa que permeten aconseguir un resultat. Aquesta competència està vinculada a l’acompliment professional, no és independent del context i expressa els requeriments humans valorats en la relació home-feina.

Què és un Mòdul Formatiu dins del Catàleg Modular de Formació Professional?

El Mòdul Formatiu és el bloc coherent de formació associat a cadascuna de les unitats de competència que configuren la qualificació. Constitueix la unitat mínima de formació professional acreditable per a determinar els títols i certificats de professionalitat.

Què és un certificat de professionalitat?

Els certificats de professionalitat, regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral.
Aquests certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l’exercici professional.
Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

S’obtenen a través de dues vies:
Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
Seguint els procediments establerts per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Quin certificat obtinc una vegada finalitzat el curs?

Tal com s’indica en el DECRET 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de Qualificació Professional en els articles 19 i 20:
Tot l’alumnat que segueixi els Programes de Qualificació Professional Inicial obté una certificació acadèmica expedida pel centre o entitat on l’ha cursat, el qual conté, almenys, la informació que consta en l’annex 2 d’aquest Decret.
La certificació acadèmica s’acompanya de la qualificació final dels mòduls a fi de facilitar, als quals superin, el reconeixement de la formació rebuda.
Les qualificacions positives dels mòduls A acrediten les unitats de competència corresponents i donen dret, a qui ho sol·liciti al reconeixement per part del departament competent en matèria de treball, sense perjudici de les competències pròpies del Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb la Llei 17/2002, de 5 de juliol, de les unitats de competència incloses en els certificats de professionalitat respectius.
També lliurem el Diploma d’Ensinistrador Caní Professional homologat per l’Associació Nacional d’Ensinistradors Canins Professionals.

ES LLIURA ALGUN TIPUS DE MATERIAL?

Si, es lliura un llibre en format pdf per cada mòdul formatiu

ÉS NECESSARI PORTAR ALGUN TIPUS DE MATERIAL?

És recomanable portar paper i bolígraf per a prendre anotacions.

ON S'IMPARTEIXEN LES CLASSES?

Les classes s’imparteixen en les nostres instal·lacions c/ Concepción Arenal, 275 – 08030 Barcelona

Quantes hores pràctiques té el curs?

Consta de 200 hores pràctiques aproximadament.

ÉS NECESSARI TENIR GOS?

No, per a realitzar les pràctiques del curs no és necessari tenir gos.

(Español) Carrito de la compraPreus i descomptes

1900 €
1500 €

 

M'hi apunto!

 

 

 

GUIA DE COMPRA

 

Mètodes de pagament

Transferència bancària

Pots realitzar una transferència bancària

Paypal/Targeta

boton_paypal

Pagament a terminis

Pots fraccionar el teu pagament.


*més informació sobre Paga+Tarde

Informa't

Escriu-nos per whatsapp!
whatsapp3

Truca’ns!
telefono

Escriu-nos un e-mail!
correo

Emplena el formulari de contacte.

*Recorda mirar la teva safata de correu no dessitjat o spam per a no perdre cap resposta.


Sol·licitar més informació o una entrevista amb el tutor*
*