✅® Adiestramiento y Educación Canina Online | Single Track ENSINISTRAMENT I EDUCACIÓ CANINACURS ONLINE – Single Track

ENSINISTRAMENT I EDUCACIÓ CANINA
CURS ONLINE

Adaptació a la Qualificació professional homologada / 380 hores
Edició Online

A partir d' Octubre de 2019, reserva la teva plaça.


Adaptació a la Qualificació professional homologada

 • Denominació: Ensinistrament de base i educació canina.
 • Codi: SEAD0412.
 • Familia professional: Seguretat i Medi Ambient.
 • Àrea professional: Seguretat i prevenció.
 • Nivell de qualificació professional: 2
 • Qualificació professional de referència: SEA531_2 Ensinistrament de base i educació canina (RD1037/2011, de 15 de juliol de 2011).
 • Duració: 380 horas
 • EDICIÓ ONLINE
 • Inici en el módul 1

 

 

 

     

 

     

 

 
 

 

ENSINISTRAMENT DE BASE

En aquest primer mòdul aprendrem com ha evolucionat el gos, quines són les seves etapes del desenvolupament especialment la importància del període de socialització, com perceben el món a través dels sentits, el llenguatge caní, com hem de comunicar-nos amb el nostre gos, les races, la conducta, l’aprenentatge, el benestar …

 

MODIFICACIÓ DE CONDUCTA

En aquest mòdul estudiarem els principals problemes de conducta en gossos (agressivitat, por, ansietat per separació, conductes destructives, lladruc excessiu, falta de conducta higiènica, conductes compulsives, estrès …), així com valorar aquestes conductes i pla de modificació de conducta que s’apliqués i el tracte al propietari.

 

HIGIENE I CURES

El tercer mòdul sobre l’alimentació i nutrició, cures higièniques (raspallat, bany, ungles, ulls, boca i nas) condicions d’allotjament en residències i centres d’acolliment, control sanitari (paràsits interns i externs, vacunació, normativa i registre documental depenent de si és un gos potencialment perillós o no, …
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRIMERS AUXILIS

En aquest mòdul abordarem la morfologia i la fisiologia del gos, com realitzar una valoració inicial i secundària, tècniques de reanimació cardiopulmonar, desobstruccions, cops de calor, reaccionis al·lèrgies, ferides i que tècniques de primers auxili

 

PRÀCTIQUES

Les pràctiques consistiran a ensenyar al gos exercicis d’obediència bàsica, realitzar un circuit, el cobrament, així com pràctiques de clicker. També portarem a la pràctica programes de modificació de conducta, com poden ser: agressivitat, por, ansietat per separació, conductes destructives …

 

MÒDUL PROFESSIONAL

Aquest últim mòdul es tracta d’un mòdul professional el qual es desenvoluparà fora del centre i que consisteix a posar en pràctica els coneixements adquirits en tots els mòduls formatius. El lloc on es realitzaran serà un centre d’acolliment d’animals que nosaltres facilitarem a tots els alumnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Requisits

Per a accedir a la formació dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat dels nivells de qualificació professional nivell 2 els alumnes hauran de complir algun dels requisits següents (artícles 5.5.c i 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de gener):

 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria

Objectius

Ensinistrar al gos amb tècniques d’aprenentatge i modificar conductes no desitjades per a aconseguir la convivència social, concorde al requerit pel seu amo i/o persona responsable, així com, realitzar cures higièniques i prestar primers auxilis a aquest, tenint en compte els riscos laborals i el benestar animal.

Ocupations and related jobs

 • Ensinistrador de gossos
 • Ensinistrador – educador caní.
 • Auxiliar de centres d’adopció de gossos.
 • Auxiliar de gosseres.
 • Auxiliar de botigues de venda de gossos.
 • Auxiliar de residències canines.

DOCUMENTACIÓ OBTINGUDA AL FINALITZAR EL CURS

Aquests són els títols i certificats que obtindrà l’alumne en acabar el curs

 • Carnet de la ANACP
 • Diploma de la ANACP
 • Diploma de Assistència Single Track
 • Certificat Acadèmic

(Click per ampliar la imatge)

Carnet de la ANACP Diploma de la ANACP Diploma de Asistencia Single Track Centificado Académico

Què és una qualificació professional?

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i la formació professional la defineix com el Conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació modular o altres tipus de formació i a través de l’experiència laboral.

Què és una competència professional?

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i la formació professional defineix la competència professional com El conjunt de coneixements i capacitats que permetin l’exercici de l’activitat professional conforme a les exigències de la producció i l’ocupació..
La competència professional comprèn un conjunt de capacitats de diferent naturalesa que permeten aconseguir un resultat. Aquesta competència està vinculada a l’acompliment professional, no és independent del context i expressa els requeriments humans valorats en la relació home-feina.

Què és un Mòdul Formatiu dins del Catàleg Modular de Formació Professional?

El Mòdul Formatiu és el bloc coherent de formació associat a cadascuna de les unitats de competència que configuren la qualificació. Constitueix la unitat mínima de formació professional acreditable per a determinar els títols i certificats de professionalitat.

Què és un certificat de professionalitat?

Els certificats de professionalitat, regulats pel Reial decret 34/2008, de 18 de gener, són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral.
Aquests certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que això constitueixi regulació de l’exercici professional.
Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i els òrgans competents de les Comunitats Autònomes.

S’obtenen a través de dues vies:
Superant tots els mòduls que integren el certificat de professionalitat.
Seguint els procediments establerts per a l’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

Quin certificat obtinc una vegada finalitzat el curs?

Tal com s’indica en el DECRET 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els programes de Qualificació Professional en els articles 19 i 20:
Tot l’alumnat que segueixi els Programes de Qualificació Professional Inicial obté una certificació acadèmica expedida pel centre o entitat on l’ha cursat, el qual conté, almenys, la informació que consta en l’annex 2 d’aquest Decret.
La certificació acadèmica s’acompanya de la qualificació final dels mòduls a fi de facilitar, als quals superin, el reconeixement de la formació rebuda.
Les qualificacions positives dels mòduls A acrediten les unitats de competència corresponents i donen dret, a qui ho sol·liciti al reconeixement per part del departament competent en matèria de treball, sense perjudici de les competències pròpies del Servei d’Ocupació de Catalunya d’acord amb la Llei 17/2002, de 5 de juliol, de les unitats de competència incloses en els certificats de professionalitat respectius.
També lliurem el Diploma d’Ensinistrador Caní Professional homologat per l’Associació Nacional d’Ensinistradors Canins Professionals.

ES LLIURA ALGUN TIPUS DE MATERIAL?

Si, es lliura un llibre en format pdf per cada mòdul formatiu

ÉS NECESSARI PORTAR ALGUN TIPUS DE MATERIAL?

És recomanable portar paper i bolígraf per a prendre anotacions.

ON S'IMPARTEIXEN LES CLASSES?

Les classes s’imparteixen en les nostres instal·lacions c/ Concepción Arenal, 275 – 08030 Barcelona

Quantes hores pràctiques té el curs?

Consta de 200 hores pràctiques aproximadament.

ÉS NECESSARI TENIR GOS?

No, per a realitzar les pràctiques del curs no és necessari tenir gos.

(Español) Carrito de la compraPreus i descomptes

1900 €
1500 €

 

M'hi apunto!

 

 

 

GUIA DE COMPRA

 

Mètodes de pagament

Transferència bancària

Pots realitzar una transferència bancària

Paypal/Targeta

boton_paypal

Pagament a terminis

Pots fraccionar el teu pagament.


*més informació sobre Paga+Tarde

Informa't

Escriu-nos per whatsapp!
whatsapp3

Truca’ns!
telefono

Escriu-nos un e-mail!
correo

Emplena el formulari de contacte.

*Recorda mirar la teva safata de correu no dessitjat o spam per a no perdre cap resposta.


Sol·licitar més informació o una entrevista amb el tutor*
*